Sviđa li se studentima hrana u menzi? - Pročitajte do kojeg su zaključka došli u Udruzi KORAK

Autor: , 26-01-2020
Fotografirao: INFORADUR
Sviđa li se studentima hrana u menzi? - Pročitajte do kojeg su zaključka došli u Udruzi KORAK
Istraživanje o kvaliteti studentske prehrane u gradu Dubrovniku provedeno je u organizaciji Udruge za kreativno-održivi razvoj i konkurentnost (KORAK Dubrovnik) putem anketnih listića na uzorku od 212 studenata u gradu Dubrovniku.

rovedena je anketa o kvaliteti studentske prehrane u studentskoj menzi na području grada Dubrovnika kojom su se ispitivali stavovi studenata o prehrani, raznolikosti ponude, cijeni hrane, veličini porcija i čistoći. Anketa se sastojala od 11 pitanja od kojih je 1 pitanje bila općenitog tipa ostavljeno za osobni komentar, a preostalih 10 odnosilo se na prehranu.

 

 

 1. Spol:

P

Iz navedenog je vidljivo da je 129 studentica i 83 studenata sudjelovalo u ispunjavanju ankete o kvaliteti studentske prehrane.

 

 

 1. Godina studija:

 

 

 

Iz prikazanih podataka vidljivo je da studenti na preddiplomskom studiju u najvećoj mjeri koriste studentsku menzu što se može izravno dovesti u poveznicu s brojem upisanih studenata na visoka učilišta u gradu Dubrovniku.

 

 

 1. Koliko često korisitite usluge studentske menze?

 

 

 

Iz navedenog je vidljivo da u najvećoj mjeri student koriste usluge menze jedan put dnevno. 

 

 

 

 

 1. Ukoliko ste odgovorili da nikada ne koristite usluge studentske menze, zašto ih ne koristite?

 

 

 

 

Od 32 ispitanika koji su se izjasnili da ne koriste usluge studentske menze 74% je izjavilo da jede kod kuće, 12% ih je izjasnilo sumnju u kvalitetu hrane i ostatak nema pravo na prehranu

 

 

 1. Ocijenite na skali od 1 do 4 koliko smatrate prehranu bitnim segmentom studentskog standarda. (1-ne smatram prehranu bitnim segmentom; 4- smatram prehranu vrlo bitnim segmentom):

 

 

 

Značajan dio studenata smatra prehranu vrlo bitnim segmentom studentskog standarda.

 

 

 

 1. Ocijenite kvalitetu pripremljenih obroka u studentskoj menzi nekim od ponuđenih odgovora:

 

 

 

Prikazani odgovori studenata prikazuju da je kvalitetna vrlo odnosno izrazito kvalitetna budući da 165 studenata tj 78% njih ocijenilo da je kvaliteta obroka izrazito zadovoljavajuća ili zadovoljavajuća. Zanimljivo je da nitko od anketiranih studenata nije izrazio nezadovoljstvo ponuđeno kvalitetom studentske prehrane.

 

 

 

 1. Ocijenite veličinu porcija u studentskoj menzi:

 

 

 

Iz navedenih podataka vidljivo je da su student u najvećoj mjeri  zadovoljni veličinom porcija no svakako postoji prostor za unapređenje ponude.

 

 

 

 1. Smatrate li da je postojanje jedne menze problem?

 

 

 

Navedeni podaci pokazuju da je ponuda studentskih menzi slaba odnosno svedena je na jednu menzu što predstavlja studentima otegotnu okolnost budući da se visoko obrazovne ustanove ne nalaze   u neposrednoj blizini ponuđenog restorana.

 

 

 

 1. Smatrate li da menze zadovoljavaju i osobe specifičnih prehrambenih navika (vegani, vegetarijanci, makrobiotičari)?

 

 

 

Iz prikazanog vidljivo je da većina studenta smatra prehrambene navike zadovoljavajućim no jasno je vidljivo da postoji značajan prostor za unapređenje jelovnika

 

 

 1. Mislite li da je hrana u studentskim menzama povoljna?

 

 

 

Iz navedenih podataka vidljivo je da velika većina studenata smatra cijenu hrane u menzi prihvatljivom.

 

 

 

 1. Koliko ste zadovoljni čistoćom prostora?

 

 

 

 

Iz priloženih odgovora vidljivo je da su studenti izrazito zadovoljni čistoćom studentske menze

 

 

 

 

 1. Da li ste zadovoljni s ponudom deserta/slastica u menzi?

 

 

Kroz analizirane anketne listiće uočeno je da većina ispitanih studenata nije zadovoljna izborom, a kao glavni razlog se navodi nedovoljan izbor ponuđenog. Od strane preostalih ispitanika koji su zadovoljni s ponuđenim navedeno je da im je voće zadovoljavajući izbor kao slastica nakon jela.

 

 

 

Zaključak

 

Provedenom anketom utvrđeno je opće  zadovoljstvo dubrovačkih studenata ponudom studentske prehrane. Omjer kvalitete i cijene prepoznat je od strane studenata i visoko je ocijenjen u usporedbi s objektima koji nude studentsku prehranu u velikim gradovima. Kao najveći nedostatak navodi se postojanje samo jednog prostora stoga pojedini studenti koji imaju udaljene lokacije na kojima studiraju ne mogu uvijek uskladiti fakultetske obaveze s radnim vremenom menze. Stundenti su izrazili zadovoljstvo postojećom ponudom prehrane uz napomenu da postoji prostor za napredak, poglavito kod ponude zdrave prehrane i deserata gdje su rezultati provedene ankete pokazali da nisu u skladu s očekivanjima studenata.  Zaključno, anketa je pokazala da studentska prehrana u Dubrovniku ima visoku ocjenu kod studenata koji su zadovoljni ponuđenom čistoćom i uslugom te se može sa sigurnošću reći da dubrovački studenti imaju osigurane kvalitetne uvjete prehrane po pristupačnim cijenama.


NOVOSTI

Natječaj za stipendije za mlade s invaliditetom

HSM Informatika objavila je natječaj za stipendije za učenike i studente s invaliditetom.


Kroz Kulturu u điru upoznajte znamenite pomorce i trgovce sa Šipana

Polazak iz gradskog porta galijunom Tirena je u 10 sati. Program je besplatan, a broj polaznika je ograničen.


Izvrsna prilika za sve osnovnoškolce i srednjoškolce koje zanima STEM područje

Udruga za promicanje prirodnih znanosti Dubrovnik započinje s novim krugom upisa u STEM programe za učenike osnovnih škola (7. i 8. razred) i svih razreda srednje škole.


Prilika za volontiranje na Ston Wall Marathon 2020.

Udruga Biseri Hrvatske traži 5 volontera za Ston Wall Marathon 2020.


U četvrtak predavanje Sloboda i odgovornost spram tuđih i svojih očekivanja

Predavanje će zbog epidemioloških mjera biti održano u vrtu ljetnikovca Skočibuha s početkom u 18 sati.